Τι οδήγησε τους Γερμανούς να ψηφίσουν το AfD;

Από: Alexander Roth και Guntra, B. Wolff

Οι ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία έδωσαν πρωτοφανή δύναμη στο ακροδεξιό Alternative fur Deutschland (AfD). Το AfD είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην Bundestag, με το 12,6% των ψήφων και 94 από τις 709 έδρες (μετά τις εκλογές, δύο μέλη έχουν εγκαταλείψει την κοινοβουλευτική ομάδα του AfD).

Πολλά σχόλια έχουν εστιάσει στο γιατί, πότε και πώς έχει συμβεί αυτό. Κάποια επικεντρώνονται αποκλειστικά σε δημογραφικούς παράγοντες (ηλικιωμένοι έναντι νέων) ή σε οικονομικούς παράγοντες (ανεργία, εισόδημα). Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι οι περισσότεροι ψήφοι του AfD στην ανατολική Γερμανία δεν είναι αντανάκλαση της υψηλότερης ανεργίας στην περιοχή, αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να ανιχνευτεί στην ιδιαίτερη ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας. Πολλοί δίνουν έμφαση στο πιο ισχυρό χάσμα αστικών-αγροτικών περιοχών, ενώ άλλη μία σχολή σκέψης υποστηρίζει ότι η μετανάστευση και η παρουσία των ξένων έχουν οδηγήσει τις ψήφους υπέρ του AfD.

Οι FT έχουν συγκεντρώσει μια χρήσιμη συλλογή γραφικών που παρουσιάζει ότι η δυναμική των ψήφων μιας περιοχής για το AfD συσχετίζεται με έναν μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, έναν γηραιότερο πληθυσμό και με το να βρίσκεται κανείς στην Ανατολική Γερμανία και να δίνει σημαντική έμφαση στον αρνητικό συσχετισμό με τον αριθμό των αλλοδαπών στην περιοχή. Την προηγούμενη εβδομάδα οι FT δημοσίευσαν ένα κείμενο το οποίο πηγαίνει πιο μακριά από την αρχική διπολική ανάλυση και υποστηρίζει τη σημασία της Ανατολικής Γερμανίας στην εξήγηση των ψήφων του AfD. Ωστόσο, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ακόμη συστηματική στατιστική αξιολόγηση αυτών των διαφόρων παραγόντων, στην προσπάθεια για έλεγχο και διαχωρισμό των διαφόρων επιπτώσεών τους.

Σε αυτό το άρθρο παρέχουμε μια συστηματική ανάλυση των αποτελεσμάτων, βασισμένη στα στοιχεία που καλύπτουν τις 299 εκλογικές περιφέρειες της Γερμανίας. Είμαστε σε θέση να συμπεριλάβουμε στην ανάλυσή μας αρκετές μεταβλητές που καταγράφουν:

δημογραφικά χαρακτηριστικά
εκπαίδευση
θρησκεία
παρουσία ξένων
οικονομικούς παράγοντες όπως εισόδημα και ποσοστό ανεργίας
περιφερειακά χαρακτηριστικά όπως Ανατολή/Δύση και πυκνότητα πληθυσμού.

Αναλύουμε τα στοιχεία με μια τυπική ανάλυση cross-sectional και επίσης διερευνούμε τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων μας με αλλαγές στις προδιαγραφές. Ο πίνακας που συνοψίζει τα αποτελέσματα βρίσκεται στο τέλος του άρθρου. Τα κύρια αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Διαίρεση Ανατολής-Δύσης: Η πρώην Ανατολική Γερμανία ψήφισε πολύ πιο δυναμικά υπέρ του AfD από ό,τι η υπόλοιπη χώρα, ακόμη και μετά τον έλεγχο ενός μεγάλου συνόλου άλλων κοινωικό-οικονομικών παραγόντων.

2. Αγροτικές περιοχές: Περιοχές με χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα ψήφισαν περισσότερο για το AfD παρά οι πόλεις και οι περιοχές με περισσότερο πληθυσμό.

3. Ηλικία: Οι περιοχές με μεγάλα ποσοστά ηλικιωμένων συνήθως ψήφισαν υπέρ του AfD.

4. Θέματα μετανάστευσης: Ένα υψηλότερο ποσοστό ξένων αύξησε τις ψήφους για το AfD. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε άμεση αντίθεση με μια εκτίμηση (όπως παρουσιάστηκε από τους FT), που αναφέρει ότι οι περιοχές με υψηλότερο αριθμό ξένων, ψήφισαν λιγότερο υπέρ του AfD -αυτό συγχέεται με άλλους παράγοντες που συσχετίζονται με την υψηλή παρουσία των ξένων. Αντιθέτως, οι εκλογικές περιφέρειες που είδαν πιο σημαντική ροή ανθρώπων (τόσο ξένων έσο και εγχωρίων) το 2015, ήταν λιγότερο επιρρεπείς στο να ψηφίσουν υπέρ του AfD. Αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει σκόπιμες αποφάσεις για το που διανεμήθηκαν οι πρόσφυγες.

5. Συμμετοχή στην Εκκλησία: Οι εκλογικές περιφέρειες με μεγαλύτερα ποσοστά καθολικών ή προτεσταντικών εκκλησιαστικών μελών, ψήφισαν λιγότερο υπέρ του AfD από ό,τι εκλογικές περιφέρειες με υψηλότερα ποσοστά μη συμμετοχής στις δύο αυτές εκκλησίες.

6. Εκπαίδευση: Οι περιοχές με χαμηλότερη εκπαίδευση ψήφισαν περισσότερο υπέρ του AfD, ενώ οι περιοχές με υψηλότερο ποσοστό ανώτερης εκπαίδευσης ψήφισαν λιγότερο υπέρ του AfD.

7. Εισοδήματα: Το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστό ψήφων υπέρ του AfD. Ωστόσο, αποτελεί έκπληξη το ότι η ανεργία συνδέεται αρνητικά με τις ψήφους του AfD: η υψηλότερη ανεργία καθιστά μια περιοχή λιγότερο πιθανή να ψηφίσει υπέρ του AfD.

Συνολικά, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτοί οι παράγοντες εξηγούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα διακύμανσης των ψήφων κατά την ψηφοφορία. Αυτό το μοντέλο μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 70% της διακύμανσης. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όλοι οι παράγοντες έχουν σημασία.

Τι οδήγησε τους Γερμανούς να ψηφίσουν το AfD;

Συγκεκριμένα, βρίσκουμε την ισχύ του παράγοντα “Ανατολή” αξιοσημείωτη. Για παράδειγμα, με μια πρώτη ματιά το διάγραμμα υποδηλώνει ότι οι γερμανικές εκλογικές περιφέρειες με υψηλή ανεργία ψήφισαν περισσότερο υπέρ του AfD.

Ωστόσο, κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, το σαφές διαρθρωτικό χάσμα στην συμπεριφορά των ψηφοφόρων είναι στην πραγματικότητα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Όπως μας δείχνει η ανάλυση, η θετική συσχέτιση μεταξύ ανεργίας και ψήφων υπέρ του AfD, εξαφανίζεται μόλις ελέγξουμε τη διαίρεση Ανατολής-Δύσης και άλλους παράγοντες όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, η οικονομική δύναμη, η εκπαίδευση και η θρησκεία. Επομένως η Ανατολή είναι πραγματικά διαφορετική όσον αφορά τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων όπως είναι διαφορετική σε ό,τι αφορά τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά.

Συνολικά, η ανάλυσή μας δείχνει ότι η Γερμανία παραμένει πολιτικά μια διαιρεμένη χώρα.

ghjgjh

jhgfd

capital.gr

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY