Φονικές πλημμύρες ή φονική ανθρώπινη παρέμβαση;

Πολλοί λένε ότι ο υπαίτιος για αυτή την φονική καταστροφή, είναι τα ακραία φυσικά φαινόμενα ή ο μεγάλος όγκος νερού που προέκυψε απρόοπτα. Είναι όμως αυτό; Όχι φυσικά. Προφανώς και ο υπαίτιος είναι η ανθρώπινη παρέμβαση. Όχι όμως οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Μία άναρχη ανθρώπινη παρέμβαση.

Αντίθετα, σε σοβαρά κράτη, όταν συμμετέχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη φύση, είναι πάντα άρτια οργανωμένος και βασισμένος σε σχετικές και ολιστικές έρευνες. Αντιθέτως, αλλοιώθηκε η πορεία των υδάτινων ρευμάτων, δημιουργήθηκαν οικιστές ζώνες χωρίς να λάβουν υπόψη καμία τοπογραφική έρευνα, αποψιλώθηκαν ή κάηκαν τα δάση στους πρόποδες της κοντινής οροσειράς – χωρίς αυτά να προσμετρηθούν στα μετέπειτα έργα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά στην υδρολογική λεκάνη της περιοχής.

Παράλληλα, ο συνδυασμός της δημιουργίας ακατάλληλων φρακτών, μαζί με την αντικατάσταση του φυσικού χώματος με άσφαλτο και μπάζα, υλικά μη υδατοπερατά, φάνηκε να είναι…. φονικός. Το νερό όταν συγκεντρώθηκε σε μεγάλες ποσότητες δεν είχε διέξοδο. Η ανθρώπινη παρέμβαση λοιπόν. Θα δούμε τιμωρία των υπευθύνων;

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY